Tollagent

Efektiv løsning av tollsaker

Fiskale agent

Pålitelig og ansvarlig representant i Litauen

Våre tjenester

UTFYLLING AV TOLLDOKUMENTER

Utfylling av import/eksport/transit dokumenter

FORTOLLING AV VARER

Tolldeklarasjon og fortolling av varer

KUNDE TOLLREPRESENTASJON

Kunderepresentasjon om varenes tolltariffen, klassifisering, særavgifter og andre saker

GARANTI

Garanti for import og eksport tollprosedyrer

UTFYLLING AV CMR OG CARNET

Utfylling av CMR og TIR Carnet tolldokumenter

INTRASTAT RAPPORTER

Utfylling og innsending av Intrastat rapporter

Om oss

Tarpa AS, i bedrift siden 1992, befinner seg i Panevėžys, har lokale ved siden av Panevėžys territoriale tollvesenet. Bedriften er største tollagent i nord-øst Litauen som fungerer i hele Litauen.

Hovedaktivitet av bedriften er tollagents aktivitet. Bedriften har over 100 kunder i Litauen og i utlandet. Vår særmerke er efektiv løsning av tollsaker.

Kontakt oss